Moje pravidla výkladu

24.08.2017 09:53

Každý dobrý ezoterik, má vlastní systém víry. Duchovno, na každého znás promlouvá jinak. Každý člověk je individuální osobnost.

 

Toto všechno jsou všeobecně známé pravdy a mnohokrát jsme je již slyšeli. Ale co to znamená v praxi?

Pro mě, jako profesionálního kartáře to znamená, určit si hranice a pravidla přes která nepůjdu.

Vždy na začátku každého výkladu říkám svým klientům pravidla, kterými se naše společné sezení bude řídit.

 

Jako první je nutné zdůraznit, že před kartami nikdy nelžu! Vždy řeknu to, co ve výkladu vidím!

 

Je důležité si uvědomit, že budoucnost není vytesaná do kamene. Náš život je do určité míry možné změnit, proto pokud bude odpověď na Vaši otázku negativní je možné to změnit. Pokud bude pozitivní, užijete si to.

Nejsem doktor ani zdravotník! Výklad karet Vám nevykouzlí pevné zdraví ani nezbaví nemoci. Karty mohou doporučit postup jakým se ubírat, mohou poodhalit kde se může nacházet problém, ale konečné slovo by měl mít vždy lékař a samozřejmě Vaše vlastní rozhodnutí.

 

Při výkladu karet se nikdy přímou otázkou neptám na těhotenství. Energie nenarozených dětí je velmi jemná. Hledat pomocí karet odpověď na tuto otázku je zcela neetické a z mého pohledu nesprávné. Takže otázky typu - budu mít dítě? Budu těhotná? Otěhotní moje dcera? A podobné, nezpracovávám.

 

Nikdy se neptám na něčí smrt. Neptejte se mě prosím na to, kdo kdy zemře nebo odejde dříve. Lidské bytosti nepřísluší posuzovat odchod duše z hmotného těla. Toto zcela ponechávám na Boží vůli.

 

Neodpovídám na směšné otázky, typu - jaká jsou čísla do sportky nebo kdy bude sluníčko zelené. Výklad karet je druh magie a mělo by se k němu přistupovat s určitou vážností a důležitostí!

 

Mezi vykladačem a tazatelem by měla fungovat alespoň základní důvěra. Nemá smysl chodit na výklad karet, z nudy, zábavy nebo protože je to senzace. Pokud máte nějaký konkrétní problém, rovnou s tím vykladače (tedy mě) obeznamte.

Jde spíše o Váš čas. Problém, který řešíte, karty ukáží ale pokud už o tom problému víte, je ztrátou času hledat onen problém v kartách.

Například je lepší, zeptat se: "Mám si zvolit firmu A nebo firmu B, pro moje zaměstnání?" než jen říci: "Mám otázku na práci."

 

Obecně platí, že čím konkrétnější otázka, tím konkrétnější odpověď. Pokud budeme ztrácet čas hledáním problému, o kterém už dávno víme, výklad Vás nikam neposune.

 

Poslední moje pravidlo je mlčenlivost. Nikdy nehovořím o výkladech ani klientech, kteří mě navštěvují. Cokoli si s klientem řekneme, je část výkladního tajemství a to zůstane vždy u mě.

 

Děkuji, H.