Mých 13 schodů vyspělosti duše

17.08.2016 19:00

Honzových 13 schodů vyspělosti duše.

 

Tento systém testování vyspělosti duše (ne výšky duše) mě přišel zcela intuitivně a sám o sobě. Nedá se srovnávat s jiným systémem testování, můj systém je zcela originální a jedinečný.

Podle automatické kresby a mentálního spojení s Vaším duchovním průvodcem, zjistím na jakém vyspělostním schodu je Vaše duše.

Schodů je 13 a řadím je takto:

1 schod – nevnímám, nevidím, žiju pod materiálním světem. Neřeším, přežívám, uspokojuji nejnižší pudy.

2 schod – snažím se uvěřit to, že mám nějaké základní smysli, ale vzdávám vše co je jen náznak práce na sobě.

3 schod – řeším materiálno, peníze, finance. Svět vnímám jako zlé místo, kde je nutné bojovat a přežívat.

4 schod – chci materiálno, chci vlastnit, ovládat, mít. Nejlépe žiju, když mám dostatek peněz a hmoty. Nevidím cestu dál.

5 schod – jsem ochoten poslouchat názory druhých a vyslechnout si, že je něco víc než materiálno ale bojím se podívat do svého nitra.

6 schod – vím, že je něco víc než hmota a cítím tíži materiálna. Chci jít dál a zlepšovat se.

7 schod – jsem v začátcích práce na sobě, postupně začínám vnímat vlastní individualitu a originalitu, bojím se jí ale projevit, stále mě zajímají názory druhých a bojím se o hmotné okolo sebe.

8 schod – vím, že je něco jako duchovní práce, učím se poznávat svoje emoce, strachy, kvality a sebelásku. Jsem ochoten přijmout, že práce na sobě není zadarmo a vyžaduje čas.

9 schod – věřím, že je duchovní práce a vlastní obohacení. Materiálno mě již tolik nepřitahuje. Věřím, na univerzální pravdy. Snažím se řídit intuicí, poslouchám svoje nitro. Přijímám se, odpouštím.

10 schod – vím, že je Bůh (Vesmír, energie, kosmické vědomí, Boží zákony atd…) Vím, že nademnou je něco víc a snažím se na to přijít. Chci to ospravedlnit a pochopit. Hledám Boha, protože vím, že je.

11 schod – věřím, že je Bůh (Vesmír, energie, kosmické vědomí, Boží zákony atd…). Nechci už Boha najít silou, nechci ho vidět ani si na něj sáhnout. Ego a emoce mám pod kontrolou, věřím v Boží zákony a přijímám je. Přijímám sebe jako světelnou bytost. Věřím, že se o mě Vesmír postará abych měl dostatek jak v oblasti duchovní, tak materiální.

12 schod – Jsem otevřená, světelná bytost, jsem na Boží cestě. Neřeším majetky ani názory druhých. Jsem individuální, přijímám svoje chyby a jsem schopen projevovat svoje emoce. Jsem schopen říct „ne“ bez pocitu viny. Věřím, cítím, vidím, miluji, přijímám a odevzdávám. Pracuji se světlem a láskou.

13 schod – našel jsem Boha. Jsem Vědomá bytost, řídím svůj život. Nevlastním, nedobývám. Pracuji s pozitivním myšlením a světelnými bytostmi. Jsem čistá pokora a láska. Pochopil jsem, co znamená „Láska je svoboda“.

 

                                                                  

ÚČINKY BAREV PŘI TESTOVÁNÍ

Červená - Stabilita, zázemí, rodina, praenergie, důvěra, síla, pravidla, vůle logika, vše pevné. Agresivita, chuť a vůle jít dopředu, snaha, ohnivost.

Oranžová - Smyslnost, erotika, sexualita, ženský/mužský princip, vztah k druhému pohlaví, nápady, tvořivost. Sebedůvěra, neseúcta, vnitřní bolesti a zrady.

Žlutá - Emoce, pocity, proud života, zkušenosti, empatie, individualita. Strach, ego, emoční nevyrovnanost.

Zelená - Láska, soucit, nesobeckost, dělení se, odevzdanost. Sebeodpuštení, šrámy na duši, boleavé srdce. Schopnost léčit druhé.

Světle modrá - Komunikace, vyjdření, pravda, otevřenost, inspirace, přístup, světelné cesty. Zadržování pravdy, mlčení, bolesti krční páteře.

Tmavě modrá - Myšlenky, intuice, třetí oko, univerzální pravdy, pohled na život, nezaujatost. Přeplněnost myšlenek, nemožnost klidu.

Fialová - Duchovní poznání, dovršení, cesta světla a moudosti. Odmítání.

 

                                                                                                                                        S láskou. H.